ศน.ประจำกลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพ

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษา-พละศึกษา

คณิตศาสตร์

ปฐมวัย

ภาษาต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ศิลปะ