กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ศน.กมลนัทธ์ ศรีจ้อย ดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ” แก่คณะกรรมการดำเนินการและทีมวิทยากรค่ายฯ ที่กำหนด จัดขึ้นในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ปฏิทินงาน/กิจกรรม   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน
เพื่อรองรับการ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  คลิก

-------------คลิกเข้าดู   เอกสารเผยแพร่ -------------

 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มใหม่ 15 ธันวาคม 2566